JuRo Unirek/VZV
Verantwoord alcohol schenken

Verantwoord alcohol schenken op de Kogge

Beste leden van handbal en voetbalvereniging VZV.
Op ons sportpark staat een gezellige kantine waarvan de opbrengst rechtstreeks naar de verenigingen gaat zodat we je contributie zo laag mogelijk kunnen houden. Daarom vragen we je vanaf 16e jaar kantinedienst mee te lopen want de beheerders kunnen het uiteraard niet alleen.
Nu zijn we sinds 2010 zijn we bij de Kogge verplicht om alle barmedewerkers een kleine cursus "Verantwoord alcohol schenken" te laten volgen.
Deze verplichting komt uit de Drank en Horecawet en de Politie / Gemeente heeft laten weten dit strenger te gaan handhaven. We zijn al enige tijd op zoek naar een manier op dit zo makkelijk mogelijk te oppakken maar om iedereen een cursus te geven van 2,5 uur op de Kogge is een hoop gedoe en valt dus niet mee. Maar nu wordt de oplossing geboden door het NOC*NSF, samen met de KNVB door gratis: online een instructie aan te bieden.
Daarom het verzoek deze link te openen, de informatie te lezen en de 20 vragen te beantwoorden.
www.nocnsf.nl/IVA
emailadres barverantwoordelijke: fj.kramer@quicknet.nl

Namens de vereniging, alvast bedankt voor je medewerking.